אזרחות

רכז המקצוע: עדי כהן

“[…] והיה כמובן המורה לעברית. הוא נתן לנו לכתוב חיבור “מה אני רוצה להיות שאהיה גדול”. אני ישבתי וחשבתי והתעצבנתי. לא ידעתי מה לכתוב. אחר כך כתבתי וכתבתי כאילו אחז אותי בולמוס. אני רוצה להיות גם עם שורשים, גם עם כנפיים, כתבתי. למה חייב אדם לוותר על השורשים, אם ליבו חפץ בכנפיים? (כתבתי שלושה סימני שאלה, אחר כך מחקתי שניים.) השורשים מפסידים כל כך הרבה, כשהם תקועים באדמה ואינם יכולים לרחף ולראות את נופו האדיר של העץ שהם חלק ממנו ואת היער הגדול שהעץ כולו הוא חלק ממנו. והציפורים שעל העץ, שזכו ויש להן כנפיים, חסרות הן את האחיזה בקרקע. קניהן תלויים בחסדיה של רוח סערה ובחוסנו של העץ, שבסתר ענפיו הן חוסות. על כן, סיימתי, כשאהיה גדול אני רוצה להיות אדם עם שורשים וכנפיים…”     

(אמנון שמוש, “שורשים וכנפיים” מתוך תמונות מבית הספר העממי)

 מטרתה של תוכנית הלימודים באזרחות היא הבנה ויישום של מושגי היסוד באזרחות בהקשרים שונים, הבנת מורכבותה של המערכת הפוליטית והחברתית בישראל, יכולת ניתוח מקורות ועיבוד מידע, יכולת הבחנה בין עובדות ודעות, ונקיטת עמדות בנושאים שונים.

במהלך השיעורים יעסקו התלמידים באופייה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (שלטון העם, הכרעת הרוב, פלורליזם, סובלנות, הסכמיות. זכויות וחובות האדם והאזרח ועוד נושאים רבים ומגוונים) ובאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ( הכרזת העצמאות, לאומיות, המאפיינים היהודיים של המדינה, מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות ועוד). לצד גש על עקרונות הדמוקרטיה ולמידה על רשויות השלטון – מחוקקת , מבצעת, ושופטת.

על מה לומדים?

שכבה ט’–   התוכנית מבוססת הן על הדגשת המשותף לכלל החברה הישראלית, והן על ההכרה בייחודן של הקבוצות החברתיות השונות. התוכנית תעמיד במרכזה את אבן היסוד של האזרחות – זיקות ויחסי גומלין בין האזרח והמדינה,  אשר ממנה ייצאו נושאי הלימוד השונים בהמשך הדרך . תוכנית הלימודים המותאמת שלהלן כוללת שני חלקים, נושאי ליבה ויחידות העמקה. בסמסטר ב’ יתנסו התלמידים  בלמידה מבוססת פרויקטים.

שכבה י’– התלמידים יתמקדו במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויכנסו לעומקם של העקרונות והזכויות הדמוקרטיים.

שכבה יא’ – בתחילת השנה יחזרו התלמידים על הנושאים שנלמדו בכיתה י’, ולאחר מכן יתחילו לעבוד על מטלת הביצוע- עבודת חקר באזרחות המהווה 20% מציון הבגרות הסופי.

שכבה יב’-  התלמידים ילמדו על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, רשויות השלטון ומאפייניהם. בנוסף יעבדו התלמידים על מטלת הביצוע- עבודת חקר באזרחות המהווה 20% מהציון הסופי בבגרות. בקיץ 2024 ייגשו התלמידים לבחינת בגרות חיצונית באזרחות המהווה 80% מהציון הסופי באזרחות. 

בכלל השכבות הלימודים מתקיימים בשילוב סרטונים, כתבות ותחקירים הממחישים את החומר הנלמד תוך דגש על מיומנויות חקר הנדרשות לצורך הגשת העבודות השונות.

 

קריטריונים להערכה 

שכבה

מחצית א’

מחצית ב’

שנתי

הערות

שכבת ט’

מבחן 

עבודת חקר

  

שכבת י’

עבודה בזוגות, מבחן.

מבחן,

פרויקט אישי

  

שכבת יא’

מבחן

בוחן

מבחן

  

שכבת יב’

מבחן ראשון- 15%

מבחן שני- 20%

מבחן שלישי- 25%

מתכונת- 30%

תלמידאות- 10%

  

דפי עבודה להורדה