אמנות

רכזת המקצוע: מיכל בירצ'גי גלעד

מגמת האמנות בתיכון אליאנס הינה מגמה שש שנתית:

בחטיבת הביניים מקצוע האמנות נלמד בדגש על הפן המעשי. תלמידי המגמה נחשפים ליצירה בטכניקות שונות של אמנות פלסטית ודיגיטלית  כמו רישום, ציור, פיסול וצילום ומכירים אמנים ויצירות מתולדות האמנות. כמו כן, יוצאים התלמידים בכל שנה למחנה אמנות בן יומיים המיועד לכל שכבות החט”ב יחדיו ולסיור במוזיאון.  

בחטיבה העליונה מורכב מקצוע האמנות מלימודים תיאורטיים של שפת האמנות ותולדות האמנות ועבודה סדנאית, כאשר בין השניים מתקיימים כל הזמן יחסי גומלין. שיעורי תולדות האמנות מקנים לתלמידים שליטה במושגים משפת האמנות והתקשורת החזותית ומפתחים אצלם מיומנויות חשיבה כהתבוננות ביקורתית על המציאות, ניתוח, פרשנות, הסקת מסקנות דיון ונקיטת עמדה, כמו גם מיומנויות של שפה וכתיבה. תלמידי מגמת האמנות לומדים כיצד לנתח יצירות אמנות תוך הצבתן בתוך קונטקסט היסטורי ותרבותי, בדגש על הפרשנות של האמן את מציאות חייו. פרשנות ליצירת אמנות היא סובייקטיבית, לפיכך אנו שמים את הדגש בשיעורי תולדות האמנות על פיתוח מיומנויות של טעינת טענה וכתיבה, כמו גם על מיומנויות של לומד עצמאי כחקר ועבודה בצוות.

בשיעורי הסדנה, אשר אצלנו במגמת האמנות באליאנס הם רבים, מעל ומעבר לשעות שמקצה לכך משרד החינוך, אנו שמים את הדגש על פיתוח חשיבה יצירתית ושליטה בטכניקות במדיומים השונים: רישום, ציור, פיסול, הדפס, צילום, אמנות דיגיטלית ועוד. מטרת לימודי הסדנה היא לפתח אצל כל תלמידה ותלמיד שפת הבעה אישית, המגיבה למקורות השראה שונים ומגוונים. תליית עבודות ותצוגה של תוצרי סדנת האמנות, היא חלק בלתי נפרד מן הלימודים במגמה. במסגרת זו, מתנסים תלמידות ותלמידי המגמה בהיבטים שונים של אוצרות.

במהלך שלושת השנים של הלימודים במגמת האמנות, יוצאים התלמידות והתלמידים לסיורים במוזיאונים ובגלריות, פוגשים אמנים בסדנאות אמן ייחודיות ולוקחים חלק באירועי אמנות שונים המתקיימים בעיר. כמו בחטיבת הביניים, יוצאים התלמידות, התלמידים ומורי המגמה למחנה אמנות הכולל יומיים או שלושה של סיורים, יצירה וגיבוש לכל השכבות בחט”ע יחדיו. 

על מה לומדים?

תכנית הלימודים של המגמה מבוססת על הפדגוגיה של למידה מבוססת פרויקטים (pbl) במסגרתה נלמדת כל יחידת הוראה כשאלה גדולה שיש לה קשר אל מציאות החיים והתשובות ניתנות על ידי התלמידים בעקבות חקר פעיל, הצגת מטלות ותוצרי למידה.  אנו מאמינים כי פיתוח מיומנויות של חשיבה עצמאית, הבעת דעה ונקיטת עמדה, מחקר, כתיבה, עבודת צוות ועמידה מול קהל תוך שימוש בכלים טכנולוגיים שונים, יציידו את תלמידינו בבסיס איתן לחיים במציאות המשתנה תדיר, זאת בדגש על הבעת עמדה והעברת מסר באופן מענין ויצירתי, מעצם היותם אמניות ואמנים בהווה ובעתיד. לצד זאת, בלימודי סדנת האמנות לומדים עבודה בטכניקות של רישום, ציור, פיסול, צילום, וידאו ומדיה דיגיטלית, תוך שימת הדגש על פיתוח ההבעה והשפה האישית של התלמיד.ה.

בשכבה יוד – התלמידים נחשפים למושגים משפת האומנות ומפתחים מיומנויות של חקר אודות אמנות וניתוח יצירות, וכן בתגובה יצירתית אישית לחקר, כמו למשל פרויקט “דיאלוג עם אמן” , המבוסס על חקר של אמן ויצירותיו ודיאלוג יצירתי עימו.  במהלך השנה מתחילים התלמידים ליצור תיק עבודות תוך התנסות בטכניקות ומדיומים שונים: רישום, ציור, פיסול, צילום, וידיאו ארט.

בשכבה יא – עוסקים התלמידים באמנות בהקשר חברתי ופוליטי , בחקר של מסורת מול חדשנות – אמנות מודרנית, פוסט-מודרנית ועכשווית. לומדים לעומק את תקופת הרנסנס והאופן שבו היא משפיעה עד היום על האמנות. כמו כן מתנסים התלמידים בפרויקט תיאורטי ומעשי של אוצרות, במסגרתו הם נדרשים למיומנויות של כתיבה, פרזנטציה ועבודה סדנאית  ביצירת מודל לתערוכה. אחת מן השאלות במבחן הבגרות תתייחס באופן ישיר לפרויקט זה. 

בשכבה יב’ – לתלמידות והתלמידים ישנו חופש בחירה מוחלט בחומרים, במדיומים ובנושאים.                כל שעות המגמה הן סטודיו פתוח במסגרתו עובד.ת כל תלמיד.ה על פרויקט גמר שהוא תערוכה אישית של סדרת עבודות. הצבת התערוכה הינה חלק מהותי מתהליך העבודה. האוצרות מבטאת את הקשר בין העבודות שיצר התלמיד לחלל התצוגה ועל התלמיד.ה לעשות בחירות מושכלות ולדעת להסביר אותן בכתב ובע”פ. 

קריטריונים להערכה:

כל שיעור סדנה מקבל ציון משלו בתעודה. הערך האחוזוני של ציון הסדנה התלת שנתי (סה”כ 30% מציון הגמר) המשוכלל הינו כדלהלן:

 30% כיתה י’

30% כיתה יא’

40% כיתה יב’  

שיכלול תלת שנתי של ציון 70% בתולדות האמנות: 

2 ש”ש תולדות האמנות בכתה י’= 20% 

4 ש”ש תולדות האמנות בכיתה יא’ = 40%          

4 ש”ש תולדות האמנות בכיתה יב’= 40%             

*נזכיר כי גם בתוך 70% ציון תולדות האמנות, ישנו מרכיב של לימודים סדנאיים.

ככלל, אנו רואים חשיבות שווה בהשקעת מאמץ, הפגנת יצירתיות ועמידה בזמנים,
הן בשיעורי תולדות האמנות והן בשיעורי הסדנה, כמו גם באירועים שונים המתוכננים למגמה, כיציאה לסיורים ולמחנה אמנות והקמת תערוכות.

מצ”ב דוגמה לתכנית ההערכה בכיתה י’. התכנית לכיתות יא’- יב’ נכתבת בימים אלו ותוגש  לאישור המפמ”ר במסגרת חלוצי- הערכה, פרויקט הממיר בגרות חיצונית בתכנית הערכה בית ספרית המבוססת על פדגוגיות חדשניות. 

שכבה

מחצית א’

מחצית ב’

שנתי

י’

תולדות האמנות

היכרות עם שפת האמנות

(תרגילי חקר 20% 

בחנים במושגים משפת האמנות 80%)

מבחן בשפת האמנות 30%

פרויקט דיאלוג עם אמן 35%

תרגיל מחקר ודיאלוג פלסטי פרויקט ארטיביזם 35%

תרגיל מחקר ודיאלוג פלסטי

הבנה וניתוח יצירות אמנות תוך שימוש במושגים משפת האמנות. הלמידה תכלול תרגילים מונחים. 

כתיבת עבודה עיונית, פרזנטציה, יצירה אישית בעקבות יצירה, הצגה בתערוכה

י’ סדנה פלסטית ודיגיטלית

שליטה בחומרים, וטכניקות, ביטוי והבעה בשפת האמנות. פיתוח רעיונות וביצועם. עבודה מתוך התבוננות. תגובה לסביבה. הלמידה תכלול תרגילים מונחים.

כנ”ל

 

עוד דברים שחשוב שתדעו:

  • לא חייבים לדעת לצייר כדי להתקבל למגמת אומנות, אך חייבים להפגין חשיבה יצירתית ונכונות להשקיע ולעבוד קשה.

הקבלה למגמה היא על בסיס הצגה של תיק עבודות המכיל יצירות מתחומי אמנות מגוונים (אפשר גם רק בטכניקה או מדיום אחד), ממוצע 75 ומעלה בתעודה וראיון אישי.       

מסלולי לימוד נוספים