אקדמיה בתיכון

רכזת המקצוע: רוית פלדמן

בית הספר “אליאנס” רואה בתוכנית “אקדמיה בתיכון” בסיס לקידום תרבות של מצוינות בית ספרית ומתוך מטרה לטפח תלמידים מצטיינים מפעיל תכנית זו בשיתוף עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ברחבי הארץ אשר אושרו על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך. במסגרת התכנית מתאפשר לתלמידי תיכון להירשם לקורסים אקדמיים ולהתחיל ללמוד לתואר ראשון לצד לימודי התיכון.

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים ומוכשרים במיוחד, מכיתה ט’ ועד י”ב, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים ובעלי הישגים גבוהים בלימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי הנלמד ברמה אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה במקביל ללימודיהם בבית הספר העל-יסודי ומבלי לפגוע בלימודיהם. הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים הן בציון בתעודת הבגרות והן בקרדיטציה אקדמית לקראת לימודי תואר ראשון.

ניתן לקרוא בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך – https://mosdot.education.gov.il/students/gifted/additional_programs/high-school-academy

לפרטים נוספים ולהצטרפות, אנא פנו לגב’ רוית פלדמן במייל: ravitfe@alliancetlv.com

מסלולי לימוד נוספים