גיאוגרפיה

צוות המקצוע: אורית קלדררו, הדס מונהייט, יעלה מלכה

מגמת גאוגרפיה הינה מגמה יישומית העוסקת בהבנת עולמנו המשתנה והמתפתח.

מקצוע הגאוגרפיה הוא מדע רב תחומי, הרושם, מתעד וחוקר את התופעות הפיזיות והאנושיות המתרחשות על פני כדור הארץ. המקצוע מורכב משני תחומים מרכזיים: גאוגרפיה פיזית העוסקת בחקר מבנה הסביבה, תופעות טבעיות, גאולוגיה, אקלים, הידרולוגיה ועוד. וגאוגרפיה אנושית העוסקת בחקר השפעות האדם על הטבע והסביבה. בנושא זה נכללים תחומים כמו פוליטיקה, כלכלה, אוכלוסייה, פיתוח ועוד. השילוב בין שני התחומים מוליד שאלות חקר משמעותיות למשל מדוע יש רעב בעולם ולמה הוא מתקיים באזורים ספציפיים? כיצד מתכננים עיר? למה יש הרבה מלחמות במזרח התיכון? מהי התחממות גלובלית ואיך ניתן לעצור אותה? מהו ייחודה של ישראל במזרח התיכון ובעולם?

על מה לומדים בשיעורים?

בשיעורים נלמד כיצד להתמצא באטלס ונחקור באמצעותו מקומות חדשים. בנוסף נלמד על תופעות ואסונות טבע, נכיר תהליכי פיתוח של ערים ומדינות, נכיר לעומק את המזרח התיכון ומאפייניו הייחודים בכלל ואת ישראל בפרט.  כמו כן, נכיר מדינות שונות בעולם תוך התייחסות למאפייני כלכלה, משאבים, אקלים, תופעות גאולוגיות, צורות נוף, פיתוח ואוכלוסייה.

בכיתה י’ נלמד מיומנויות אטלס ומבואות: גאולוגיה, גאומורפולוגיה, אקלים, אסטרונומיה.

בכיתה יא’ נלמד על תהליכי פיתוח ותכנון מרחבי.

בכיתה יב’ נלמד על המזרח התיכון וארץ ישראל.

לאורך הלימודים במגמת גיאוגרפיה, נשתמש באטלס, סרטים ואמצעי המחשה שיעזרו לתלמידים לראות כיצד נראים בפועל התהליכים הנלמדים בשיעורים. כמו כן, הלימודים משלבים שימוש באתרי דאטה ייחודים וסיורים, כל זאת תוך תרגול מיומנויות של ניתוח מפות דיגיטליות, עבודות חקר, הוצאת מידע מטקסטים ומגרפים. 

קריטריונים להערכה

ההערכה במגמה הינה מגוונת: מבחנים, בחנים, עבודות חקר, דוחות סיור, עבודות יצרתיות, למידת עמיתים, תוצרים חזותיים ושמיעתיים, אנסינים, פרזנטציה.

הרכב ציון הבגרות הסופי:

40% ציונים סופיים בכיתות י’-יא’ הניתנים ע”י המורה המלמדת בכיתה על תלקיט עבודות ומבחנים.

60% ציון בכיתה יב’ המורכב מ:

30% ציון הנקבע ע”י המורה המלמדת בכיתה בהתבסס על תלמידאות, עבודות, מבחנים ובחינת מתכונת.

70% בחינת בגרות חיצונית

כך שהישגים בית ספריים מהווים 54% מציון הבגרות הסופי.

דפי עבודה להורדה