הבעה עברית

רכזת המקצוע: עדנה טקסון

במה עוסק המקצוע?

בשיעורי עברית התלמידים עוסקים במיומנויות השפה ואסטרטגיות לפיתוח הבנת הנקרא והבעה בכתב. התלמידים מרחיבים את אוצר המילים, לומדים להעריך את מידת האמינות והרלוונטיות של מקורות מידע ומביעים את דעתם. במסגרת פרקי הלשון התלמידים לומדים תחביר, צורות ותקינות ( שם המספר ). השיעורים נלמדים בעזרת קורס דיגיטלי “עכשיו עברית”.

מה לומדים בשיעורים?

הבנת הנקרא והבעה: הבנת שאלה וכתיבת תשובה, לשון ותקשורת, שלבי הקריאה, טקסט לא רציף, סוגי טקסטים, טקסט טיעון, כתיבת טיעון והבעה בעל פה.

אוצר המילים: הבנת משמעות מילים בהקשר, הבנת מילים באמצעות שורש ויחסי מילים.

תורת הצורות: מבנה מילה ומאפייני הפועל.

תחביר : חלקי הדיבור.

שם המספר: המספר המונה 

איך לומדים ?

 שיעורי  הבנה והבעה מתנהלים בסביבה דיגיטלית מתקדמת ״עכשיו עברית לכיתה ז״, שמשלבת למידה חווייתית ושיתופית בדרך הגילוי והחקר. התלמידים חוקרים נושאים לשוניים, מתרגלים בסביבה הדיגיטלית ומשתפים את חבריהם בידע. במהלך השנה מתקיימת סדנת כתיבה שבהם התלמידים מתנסים בתהליך כתיבת טיעון. בסביבה הדיגיטלית יש מאות יחידות שכוללות הסברים, סימולציות, המחשות לשוניות, תרגילים אינטראקטיביים, משחקים, מטלות חקר, למידת עמיתים, ויחידות הערכה. 

קריטריונים להערכה

 

שכבה

מחצית א’

מחצית ב’

שנתי

הערות

ז

קלסר מסודר, הכנת משימות מתוקשבות ומודפסות, השתתפות פעילה בשיעורים, עידוד קריאה, יחס מכבד למקצוע: 40%

 

מבחנים, בחנים ומטלות הוראה חלופית: 60%

קלסר מסודר, הכנת משימות מתוקשבות ומודפסות, השתתפות פעילה בשיעורים, עידוד קריאה, יחס מכבד למקצוע: 40%

 

מבחנים, בחנים ומטלות הוראה חלופית: 60%

 

 

דפי עבודה להורדה