היסטוריה

רכזת המקצוע: רוחמה הררי

“עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל”.     (יגאל אלון)

לימודי ההיסטוריה נועדו ללמוד את תולדות בני האדם והמין האנושי. מקצוע היסטוריה מעשיר את עולם התלמידים, דנים בו בשאלות ערכיות העולות מתוך האירועים ההיסטוריים, ומשחזרים עולם שהיה ואיננו.  הלימודים בהיסטוריה מאפשרים העמקה לתלמידים לפענח את הסיפור האנושי, ללמד את טיבן של בני האנוש, לבחון את ההיסטוריה מכמה זוויות, ראייה כוללת ומעמיקה, תוך הבנה שאין תרבות ללא הקשר היסטורי. 

מקצוע ההיסטוריה מאפשר למידה רלוונטית לימינו אנו, תוך השוואת אירועים היסטוריים עם אירועים המתרחשים בהווה ומעלה דילמות חשובות שיש לתת עליהן את הדעת. בתוכניות הלימוד שפותחו בשנים האחרונות יש אפשרות לתלמיד.ה להתנסות בעבודתו של ההיסטוריון; איסוף חומרים ממקורות שונים, יכולת חקר, חשיבה עצמאית, ביקורתית ואף יצירתית. במטרה שיהפכו בעצמם לחוקרי היסטוריה בעתיד.

על מה לומדים ואיך נבחנים?

בשכבה ט’ – שיעורי ההיסטוריה בכיתה ט’ מהווים הצצה לעולם המופלא של חקר ההיסטורי בניסיון להבין ככל הניתן את התפתחותה של החברה המערבית, הסיבות והתהליכים לאירועים שונים שהתחוללו במהלך המאה ה-19. תכנית הלימודים בשכבה ט’ מתחילה עם המירוץ האימפריאליסטי של מדינות אירופה באפריקה, מגיעה לשיאה בחקר אירועי מלחמת העולם הראשונה ומסתיימת עם הבנת מצבם של היהודים בין שתי מלחמות העולם.

ההערכה בשכבה ט’ מתקיימת בדרכים שונות ותוך דגש על פיתוח מיומנויות רלוונטיות לחקר ההיסטוריה ומיומנויות של לומד עצמאי.

במקצוע ההיסטוריה בחטיבה העליונה שני מסלולי לימוד: למידה דיגיטלית בתכנית “יהלום” או היבחנות בבחינת בגרות המשולבת בין בגרות חיצונית ופנימית.

תכנית יהלום –  הלמידה ביהלום ממירה היבחנות בבחינת בגרות חיצונית והיא מהווה 100% מהציון של 2 יחידות לימוד בהיסטוריה. במסלול הדיגיטלי המורה הופך למנחה ושם דגש על הוראת מיומנויות הקשורות למקצוע. לדוגמא – ניתוח מקורות היסטוריים,  שאילת שאלה גדולה- “שאלת-על” ומתוכה שאילת שאלות משנה, הסקת מסקנות דרך המקורות השונים וחשיבה ביקורתית. ומכאן שהלומד הופך ללומד עצמאי. הציון נבנה מחישוב הציונים בשלושת הקורסים של יהלום:

קורס לאומיות (נלמד בכיתה יוד)    20%

קורס נאציזם, שואה ומלחמת העולם השנייה (נלמד בכיתה יוד ובכיתה י”א)  35%

קורס בונים מדינה (נלמד בכיתה יא) 45%

משקל הציון בכל קורס:

קורס לאומיות

30% – 10 משימות למידה עצמית

60% – 2 עבודות: אישית וקבוצתית

10% – תלמידאות

קורס נאציזם, שואה ומלחמת העולם השנייה

30% – 10 משימות למידה עצמית

60% – 2 עבודות: אישית וקבוצתית

10% – תלמידאות

קורס בונים מדינה

30% – 10 משימות למידה עצמית

60% – מבחן עם חומר לימוד ואינטרנט פתוח

10% – תלמידאות

עבודות לדוגמא

 

היבחנות בבחינת הבגרות –  

במסגרת 30% – “ממדינת מקדש לעם הספר”, נושא הנלמד בכיתה יוד ועוסק בתקופת בית שני. בסוף הלמידה על הלומדות והלומדים להגיש הערכה חלופית בנושא.

במסגרת 70% – הנושאים הנלמדים הם: 

  1. לאומיות וראשית הציונות – נלמד בכיתה יוד, בסוף הלמידה מתקיימת בחינה המהווה 10% מציון ההגשה לבגרות.
  2. נאציזם ושואה – נלמד בכיתה יא, מהווה חלק מבחינת הבגרות החיצונית.
  3. בונים מדינה במזרח התיכון – נלמד בכיתה יא, מהווה חלק מבחינת הבגרות החיצונית.

מכאן נובע שמבנה ציון הבגרות הסופי נראה כך:

שכבה

מחצית א’

מחצית ב’

שנתי

ציון הגשה

יא

שתי בחינות

בחינה אחת +מתכונת

30% מתכונת

50% בחינות

10% משימות הגשה

10% תלמידאות

30% מתכונת

10% ציון מסמסטר ב’ בכיתה יוד

50% ציון בחינות בכיתה יא

10%  תלמידאות.

איך לומדים? 

דרכי הוראה מגוונת;  בקריאה וניתוח, דיון, חקירה, כתיבה והצגה . לעיתים למידה אינטרדיציפלאנית- היסטוריה וקולנוע, היסטוריה ואומנות, היסטוריה וספרות. המטרה לחשוף את הלומדות והלומדים לעולם הרוח בצורה רחבה תוך הבנה שמקצוע ההיסטוריה משיק לכל התחומים השונים. 

עבודות לדוגמא