המסע לפולין

מסע לפולין תש"פ 2019

מסע לפולין 2018

מסע לפולין 2017

מסע לפולין 2016

מסע לפולין 2015

מסע לפולין תשע"ד 2013

גלריית תמונות

הורים המעוניינים להצטרף למסע לפולין, באוטובוס הורים, מתבקשים לפנות למשרד הנסיעות "הלל טורס" כדי להסדיר הרשמתם.