הרשמה לבחינות

להרשמה למועדי ב' לחצו על הקישור הרלוונטי

שכבה יוד – מחצית א’ – מבחן השלמה/שיפור ציון >>  

שכבה י”א – מחצית א’ – מבחן השלמה/שיפור ציון >>  

שכבה י”ב – מחצית א’ – מבחן השלמה/שיפור ציון >>