כימיה

רכזת המקצוע: אופירה הראל

כימיה הוא המקצוע העוסק בתכונות ובמבנה החומרים, ומאפשר להבין את המגוון העצום של החומרים השונים סביבנו – חלקם גזים, חלקם נוזלים והרבה מאוד מוצקים.
הכימיה חיונית בתחומים רבים ומקשרת ביניהם: ביולוגיה, רפואה, מדעי הסביבה, ננוטכנולוגיה ואלקטרוניקה, מדע החומרים, אסטרונומיה וחקר החלל, ספורט ואף אמנות. לימודי הכימיה מחדדים את יכולת החשיבה המופשטת ואת הבנת הכלים המדעיים, בונים יכולת להסקת מסקנות ויכולת לוגית בכלל. אם מעניין אותך לדעת מדוע גרעיני הפופקורן מתפצחים, מאיך ניתן להפוך חוד של עיפרון ליהלום, למה כששמים שן בתוך קולה היא נעלמת לאחר כיום, מדוע עוגה תופחת אז את כל התשובות תמצא בלימודי הכימיה.

על מה לומדים?

שכבה יוד – מבוא לכימיה: מצבי צבירה ומושגי יסוד, השפה הכימית, מבנה האטום, ומבנה וקישור (מתכות, תרכובות יוניות, חומרים מולקולריים, סריגים אטומריי).

שכבה יא’ –  ניגשים לבחינת בגרות עיונית חיצונית (מהווה 55% מהציון הסופי)
עיקרי תכנית הלימודים: סטוכיומטריה (חישובים כמותיים), חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, שומנים, אנרגיה וקצב תגובה.

שכבה יב’  – הערכה חיצונית על החלק המעשי של המעבדה (15% מהציון הסופי) + הערכה חלופית פנימית המורכבת ממרכיב עיוני ומרכיב מעשי (30% מהציון הסופי) + ניגשים לבחינת בגרות בע”פ על החלק המעשי של המעבדה.

עיקרי תכנית הלימודים: שיווי משקל, אנטרופיה וסוכרים, תעשיית הברום או פולימרים.

יחידת המעבדה – במהלך 3 שנות הלימוד נערכים ניסויים ונבנה תיק עבודות המהווה את המרכיב המעשי של הבגרות.

בכל השנים דרכי הוראה מגוונת המשלבות למידה עיונית ומעשית תוך שימוש בכלים טכנולוגים כגון בחינה מתוקשבת, למידה משולבת עם האתר – כימיה לעניין (campus Il) וסימולציות ממוחשבות שונות.

קריטריונים להערכה 

 

שכבה

מחצית א’

מחצית ב’

שנתי

הערות

יוד

60%מבחנים

20% מטלות מקוונות

 20%למידאות

60%מבחנים

20% מטלות מקוונות

 20%למידאות

ממוצע בין מחצית או-ב

לא מהווה מרכיב לציון הגשה

יא

60% מבחנים

20% מטלות מקוונות

 20% תלמידאות

60% מבחנים

20% מטלות מקוונות

 20% תלמידאות

25% מתכונת

 14%מבחן חזרה יוד (מבחן 1 בכיתה יא)

 51%מבחנים שוטפים (17% כל בחינה)

10% תלמידאות

אין קשר בין ציון  השנתי לציון מחצית

יב

70%מבחנים ומבדקים

 15%מטלות מקוונות

 15%תלמידאות

אין תעודה

ציון לחלק העיוני: 60%מבחנים ומבדקים

35% פרוייקט קבוצתי

 5%תלמידאות

ציון לחלק המעשי:

ציון דוחות מעבדות שמחושב ע”פ הנחיות שניתנות מהפיקוח

הציון  העיוני מהווה 20% מהערכה חלופית.

ציון מעשי מחולק: 10% להערכה חלופית ו15% לערכה חיצונית.

דברים נוספים שחשוב לנו שתדעו…

  • תנאי קבלה למגמה: לימודי מתמטיקה בהיקף 4/5 יחידות לימוד\
  • הלימודים השבועיים מתחלקים: לימודיים עיונים ולימודים מעשיים במעבדה

פריסה של הרכב ומבנה הציון בבגרות בכימיה

פריסה של הרכב ומבנה הציון בבגרות בכימיה

תמונות מחיי היום יום של הוראת המקצוע

דפי עבודה להורדה