לשון והבעה

רכזת המקצוע: שרון שני ארבן

בשיעורי עברית התלמידים לומדים לקרוא טקסטים מורכבים ולענות על שאלות הבנה, מכירים מילים חדשות, לומדים להעריך את מידת האמינות והרלוונטיות של מקורות מידע, מסכמים וממזגים טקסטים ומתנסים בכתיבת מאמרים מסוגים שונים. במסגרת פרקי הלשון התלמידים לומדים תחביר, צורות ותקינות (שם המספר). השיעורים נלמדים בעזרת קורס דיגיטלי מתקדם שמשלב בינה מלאכותית, ChatGPT (״עכשיו עברית״ / “לשון לתיכון”). 

על מה לומדים?

הבנה והבעה ואוצר המילים: הבנת שאלה וכתיבת תשובה, קריאת ספרות יפה, אסטרטגיות של הבנת מקורות מידע, הבנת קשרים לוגיים ומאזכרים בטקסט, הבנת גרפים ודיאגרמות, הבנה וכתיבה של מאמרי טיעון ומאמרים היצגיים, הרחבת אוצר המילים האקדמי (יחסי מילים ומשמעים, הבנת מילים לא מוכרות). 

תחביר: חלקי דיבור, עיקרי המשפט (נושא ונשוא), סוגי משפטים (פשוט, איחוי ומורכב), הפיסוק התקין, דרכי מסירת הדיבור.

מערכת הצורות: מבוא לפועל – מבנה המילה (שורש ומוספיות), גוף, זמן, שבעת הבניינים, משמעויות הבניינים (פעיל/ סביל), תצורת השם, ניתוח ויצירה של פעלים ושל שמות, משמעויות הצורנים, שיקולי דעת בחידושי מילים ודיוקי הגייה בפועל ובשם.

שם המספר ואותיות השימוש: המספר המונה, הסודר והסתמי

הנושאים נפרסים ונלמדים באופן הדרגתי החל מכיתה ט’ ועד לכיתה יא’.

איך לומדים

שיעורי לשון, הבנה והבעה מתנהלים בסביבה דיגיטלית מתקדמת ״עכשיו עברית לכיתה ט״ ו”לשון לתיכון” שמשלבת למידה חווייתית ושיתופית בדרך הגילוי והחקר. התלמידים חוקרים נושאים לשוניים, מתרגלים בסביבה הדיגיטלית ומשתפים את חבריהם בידע. במהלך השנה נערכים ימי שיא שבהם התלמידים מלמדים את חבריהם ומעשירים את הידע הלשוני שלהם. בסביבה הדיגיטלית יש מאות יחידות שכוללות הסברים, סימולציות, המחשות לשוניות, תרגילים אינטראקטיביים, משחקים, מטלות חקר, למידת עמיתים, ויחידות הערכה. בסביבה משולבת בינה מלאכותית (ChatGPT), אשר מסייעת לתלמידים בתהליכי הכתיבה. 

בשכבה יוד אחד מימי השיא הוא סדנת כתיבה שכבתית, שבה כל תלמידי השכבה כותבים מאמרי טיעון על נושאים שמעניינים אותם, נותנים לחבריהם משוב מקדם למידה, ונעזרים גם בבינה מלאכותית בכתיבת הטיוטות של המאמר. 

בשכבה יא’ אנו נחשפים  למאות יחידות דיגיטליות בנוסח בחינת הבגרות וכן מיקודית דיגיטלית. במהלך הלמידה התלמידים מפתחים מיומנויות של לומד עצמאי ומגיעים מוכנים לבחינת הבגרות בלשון. קריטריונים להערכה 

שכבה ט’:

קלסר מסודר, הכנת משימות מתוקשבות ומודפסות, השתתפות פעילה בשיעורים, עידוד קריאה, יחס מכבד למקצוע: 40%

מבחנים, בחנים ומטלות הוראה חלופית: 60%

שכבה יוד – ציון לתלקיט:

מטלת כתיבה 35%
מבחן על הציר הלשוני 35%
בחנים ומשימות מתוקשבות 20%
תלמידאות 10%

שכבה יא:

מבחן 1   20%
מבחן 2   35%
מתכונת  35%
שיעורי בית, בחנים ותלמידאות 10%

דפי עבודה ומידע להורדה: