מדעי החברה

רכזת המקצוע: אורנה בראל

מקצועות מדעי החברה הינם ייחודיים מכוון שהם עוסקים במציאות העכשווית הקרובה אלינו ובכדי להבין את העולם הסובב אותנו, על מורכבותו הגוברת  אנו זקוקים כיום למדעי החברה, יותר מאי פעם. 

מסלולי הלימוד

מקצועות מדעי החברה נלמדים בבית הספר באחד משני מסלולים אלה:

 • פסיכולוגיה וסוציולוגיה

2 יחידות לימוד סוציולוגיה – נלמדות בכיתות י’ ויא’, וניגשים לבחינת בגרות בסוף כתה יא’.

2 יחידות לימוד פסיכולוגיה- נלמדות בכיתות יא’ ויב’, וניגשים לבחינת בגרות בסוף כתה יב’.

1 יחידת לימוד- עבודת חקר בפסיכולוגיה או סוציולוגיה שנעשית במהלך כיתה יב’.

 • פסיכולוגיה וכלכלה

2 יחידות לימוד כלכלה – נלמדות בכיתות י’ ויא’, וניגשים לבגרות בסוף כתה יא’.

2 יחידות לימוד פסיכולוגיה- נלמדות בכיתות יא’ ויב’ וניגשים לבגרות בסוף כיתה יב’.

1 יחידת לימוד – עבודת חקר בפסיכולוגיה או כלכלה שנעשית במהלך כיתה יב’.

על מה לומדים?

סוציולוגיה – שתי יחידות לימוד

סוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר מגוון יחסי הגומלין בין בני האדם. לא האדם כפרט הוא מוקד התעניינותו של הסוציולוג, אלא היחסים שבין בני האדם. הסוציולוג מעוניין להבין את האדם בהקשרים החברתיים שלו : כיצד הוא קושר קשרים עם אנשים אחרים, כיצד הוא מנתק אותם, או כיצד הוא משנה את טיבם. כל קבוצת אנשים או מסגרת שבה בני אדם נפגשים, היא שדה מחקר אפשרי לסוציולוג : המשפחה, הקבוצה , הארגון  והעולם הגלובלי.

החקר הסוציולוגי מסייע בהבנת בעיות ותהליכים בחברה. זה מקצוע דינמי ומתפתח וכולל מגוון של גישות ותיאוריות שלפעמים משלימות זו את זו ולפעמים סותרות זו את זו. 

מטרת תכנית הלימודים היא לפתח עניין וסקרנות לגבי החיים החברתיים ולגבי בעיות חברתיות בישראל. לפתח סובלנות כלפי דעות שונות ולקבל את הפלורליזם בחברה הישראלית. עיקרי תוכנית הלימודים:

 • תרבות נעורים וצריכה –  זהות, תרבות גיל הנעורים, מאפייני גיל ההתבגרות, תרבות הפנאי של גיל הנעורים, שיוויון ואי שיוויון, רשתות חברתיות והשפעתן על גיל ההתבגרות, ותרבות הצריכה.
 • חיים משפחתיים: מגוון ושינוי-  מהי משפחה, משפחות בישראל, דרכים לבחירת בני זוג, משפחה בראי התיאוריות.
 • עולם העבודה וארגונים- משרות בעולם העבודה, זהות תעסוקתית, רשתות חברתיות דינמיות במשק, ארגונים, יחסי עבודה ותעסוקת בני נוער. 
 • גלובליזציה- הגדרת גלובליזציה, יחסים חברתיים וכלכליים ברמת מיקרו, יחסים חברתיים, כלכליים ופוליטיים ברמת מקרו, ותנועות חברתיות ככוח מניע לשינויים חברתיים גלובליים

 

פסיכולוגיה – שתי יחידות לימוד

בפסיכולוגיה הפרט עומד במרכז תשומת הלב ולכן הפסיכולוגים מנסים להבין וללמוד את התנהגות בני האדם ואת הגורמים לכך. ניתן להבחין בין התנהגות פנימית (רגשות, מחשבות) לבין התנהגות חיצונית וגלויה (ריצה, שחיה).

הגדרת הפסיכולוגיה כמדע העוסק בחקר התנהגותו של האדם, מאפשרת בחינת תגובותיו של האדם לאור גורמים הקשורים באישיותו, תכונותיו וקשריו עם סביבתו. לצורך הסבר התופעות ההתנהגותיות השונות, עושה הפסיכולוגיה שימוש בכלים מדעיים, ואף מנסה לנבא באילו תנאים התנהגות מסוימת תחזור על עצמה.

אז אם אתם רוצים ללמוד כיצד לזכור טוב יותר לקראת מבחן, או איך להתמודד עם לחץ, מה מניע אותנו לפעול, מדוע אנו נכנעים ללחץ קבוצתי, מה גורם לנו לציית לסמכות וסוגיות נבחרות על גיל ההתבגרות – בואו למגמה ואולי תלמדו כמה דברים חדשים על עצמכם, שלא ידעתם. עיקרי תכנית הלימודים:

 1. הפסיכולוגיה כמדע 
 2. פסיכולוגיה קוגניטיבית– תפיסה, קשב, זיכרון, שיפוט וקבלת החלטות.
 3. פסיכולוגיה חברתית- עמדות, השפעה חברתית, התנהגות פרו-חברתית, קונפליקטים.
 4. רגשות- רגש וריגוש, ויסות רגשי, לחץ והתמודדות עם לחץ.
 5. פסיכולוגיה התפתחותית – התקשרות, פרויד, אריקסון, גיל ההתבגרות ובגרות צומחת.
 6. פסיכולוגיה של האישיות- פרויד, רוג’רס, וגישת התכונות (במסגרת הערכה חלופית).
 7. פסיכולוגיה חיובית- חוסן נפשי, רווחה נפשית ואושר (במסגרת הערכה חלופית).
 8. הנעה, מוטיבציה- מהי הנעה, פירמידת הצרכים של מסלו, התיאוריה של קרול דווק.

כלכלה – שתי יחידות לימוד

לימודי הכלכלה אקטואליים מתמיד. הם מספקים לתלמיד ידע וכלים לניתוח תהליכים כלכליים המתרחשים בישראל ובעולם, כמו: גלובליזציה ושינויים בשערי החליפין של המטבעות, שינויים בריבית ותפקידו של בנק ישראל. שינויים במחירי מוצרים, תקציב ממשלה, עוני ואי שיוויון. עיקרי תכנית הלימודים: עקומת התמורה, ביקוש והיצע בשוק המוצר, מדיניות מוניטרית של בנק ישראל, מודל ביקוש והיצע של שוק הכסף, שערי חליפין של מטבעות, מודל ביקוש והיצע של שוק מט”ח, מודל קיינס, מדד ג’יני, עקומת לורנץ לעוני ואי שיוויון.

בכל השיעורים נעשה שימוש רב בסרטים, תוכניות תעודה וכתבות רלוונטיות ויישום החומר הלימודי באירועים אקטואליים. בנוסף, הלימודים במגמה כוללים סיורים לימודיים למקומות כמו בנק ישראל ולתצפית בתרבויות משנה בישראל כמו סיור בעיר בני ברק.

קריטריונים להערכה

   על  70% מהחומר התיאורטי יבחנו התלמידים בבחינת בגרות חיצונית/פנימית

   ועל  30% מהחומר התיאורטי יבחנו במסגרת הערכה חלופית

 

קריטריונים להערכה בסוציולוגיה וכלכלה

ציון סופי י’

מבחן 1

מבחן 2

מבחן 3

מתכונת

תלמידאות

15%

15%

15%

15%

30%

10%

קריטריונים להערכה בפסיכולוגיה

ציון סופי יא’

מבחן 1

מבחן 2

מבחן 3

מתכונת

תלמידאות

15%

15%

15%

15%

30%

10%

דברים נוספים שחשוב לנו שתדעו:

 • קריטריונים לקבלה למגמה:

סוציולוגיה ופסיכולוגיה – ציונים חיוביים במקצועות רבי מלל.

כלכלה ופסיכולוגיה –  ציונים חיוביים במקצועות רבי מלל וציון 65 ומעלה בהקבצה א’ במתמטיקה.

 • כתיבת עבודת חקר: היחידה החמישית במדעי החברה היא יחידת העבודה. בכיתה יב’ יכתבו התלמידים עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת בנושא המעניין אותו. עבודת החקר תתבסס על החומר הנלמד בכתה ועל מקורות ביבליוגרפיים נוספים. המורים המלמדים ידריכו את התלמידים במהלך כל השנה. כתיבת עבודה במבנה זה מכשירה את התלמידים לקראת כתיבת חקר אקדמית.
 • הערכה חלופית:

במסגרת הערכה חלופית בכלכלה (30% מהציון) – ינתחו התלמידים סרט מחיי היום יום בישראל באמצעות הכלים והידע שרכשו במהלך לימודי המקצוע. בנוסף יתנסו התלמידים בניתוח חומרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעוסקים בשינויים בשוק העבודה, בישראל. 

במסגרת הערכה חלופית בפסיכולוגיה (30% מהציון): בנושא אישיות- יצירת כרזה ע”י שימוש בקנבה או כל פלטפורמה מתוקשבת אחרת ליצירת כרזות, שתציג בצורה תמציתית את המסר העיקרי של אחת מהתיאוריות שנלמד. 

בנושא מוטיבציה- יצירת פודקאסט, סרטון, או קומיקס המבוסס על אחת מתיאוריות המוטיבציה שנלמד.

שכבה י'

שכבה יא'

שכבה יב'

דפי עבודה להורדה