מוסיקה

בשיתוף עם קונסרבטוריון מיקיי

מסלול המגמה מכשיר תלמידי מוסיקה בנגינה בהרכבים, כתיבת מוסיקה והפקתה, עיבוד מוזיקלי, תיאוריה ופיתוח שמיעה. סביבת הלימודים מפרה וסגל המורים מכיל מוסיקאים פעילים ומלומדים. הלימודים מתקיימים בקונסרבטוריון “מיקיי” בצהלה. המגמה הינה אזורית על-אזורית וכוללת מספר תיכונים מאזור צפון תל אביב בהסמכה ופיקוח של משרד החינוך.

מבנה תכנית הלימודים – 10 יחידות:

5 יחידות רסיטל בכלי ראשי על פי הנחיות משרד החינוך. הרסיטל מתקיים בכיתה יב’, רכז המגמה אחראי להבטיח הכנה מדוקדקת של דרישות הריסטל בתיאום עם מורה הכלי הראשי.

5 יחידות בגרות תיאורטית המורכבות מ-3 יחידות בסיס (2 חובה ו-1 התמחות על פי בחירת המגמה), 1 יחידה – נגינה בהרכבים, 1 יחידה – מקצוע בית ספרי.

את כל היחידות התיאורטיות (לא כולל את יחידת הנגינה בהרכבים) לומדים לכל הפחות במשך 3 סמסטרים לפני ההגשה לבגרות. כל שנה לומדים במשך 7 שעות שבועיות: 5 שעות מקצועות תיאורטיים (2 תולדות, 2 תיאוריה ופיתוח שמיעה, 1 מוסיקה וטכנולוגיה) ו-2 שעות הרכב. הלימודים מתקיימים בקונסרבטוריון בימי ראשון אחר הצהריים, ההרכבים עפ”י הציוותים בהמשך השבוע.

פרטים נוספים אודות המגמה ניתן למצוא באתר הקונסרבטוריון

דפי עבודה ומידע להורדה: