מתמטיקה – חט”ב

רכזת המקצוע: רוית פלדמן

מתמטיקה היא שפת המדעים אשר דורשת הבנה מתמטית, יכולת הסקה וחשיבה לוגית. אנו מאמינים כי בדרך להצלחה, לצוות המורים יש תפקיד חשוב בהנגשת המקצוע, בקידום של התלמידים ובהנחלת האהבה למקצוע המתמטיקה.  התלמיד צריך ליהנות מסביבת למידה איכותית ותומכת, להצטייד במוטיבציה גבוהה להצלחה ולהקפיד על התמדה ועקביות בתהליך הלמידה. 

תכנית הלימודים בחטיבת הביניים כוללת את התחום המספרי, האלגברי והגיאומטרי, תוך התבססות על החומר הנלמד עד כה וכהכנת התשתית ללימודים בחטיבה העליונה.  התכנית תשלב בין לימוד טכניקה לבין פיתוח דרכי חשיבה, הבנה מתמטית ואסטרטגיות פתרון, ותבוסס על חשיפת התלמידים לאותו נושא מספר פעמים במהלך השנים ובכל חשיפה, יועמק ויורחב הנושא בהתאם לידע המתמטי הנצבר באותו השלב.

על מה לומדים?

שכבה ז’ – נפעל לשימור והעמקת הידע שנרכש בכיתות א’-ו’, לימוד תכנים חדשים ופיתוח חשיבה אלגוריתמית ותהליכית, תוך שימוש באמצעי המחשה ודוגמאות מחיי היום יום של התלמידים ככל שניתן.  

תוכנית הלימודים מחולקת לשלושה תחומים – מספרי, אלגברי וגאומטרי. לימוד התחום המספרי נפתח בחזרה ובהעמקת חוקי החשבון המוכרים, תוך שימוש בכתיב אלגברי. לאחר מכן נתמקד במספרים מכוונים. לימודי האלגברה נפתחים ביצירת תשתית בדגש על מושג המשתנה והביטוי האלגברי והמשוואה. בשלב זה של הלימוד יילמדו מיומנויות בסיסיות בלבד, כבסיס להעמקת המיומנויות הטכניות בהמשך. לימודי הגאומטריה מתבססים על הנלמד בכיתות הנמוכות ובדגש על הדגמה מוחשית. המושגים יוצגו באופן אינטואיטיבי ויוקנו לתלמידים ע”י דוגמאות. הנ”ל ישמש בסיס ללימודי הגאומטריה הדדוקטיבית בכיתות גבוהות יותר.  

שכבה ח’ – בדומה לתכנית הלימודים בשכבה ז’, נחלקים הלימודים לשלושה תחומים: לימודי התחום המספרי מתבססים על הידע שנצבר במהלך בית הספר היסודי ובכיתה ז’ בדגש על מושג היחס, אשר בא לידי ביטוי במגוון נושאים: קנה מידה, קטעים פרופורציוניים, דמיון משולשים, שיפוע של קו ישר, פונקציה קווית מהצורה  y = mx+b, אחוזים, שכיחות יחסית והסתברות תוך קישור הנושאים לחיי היום יום של התלמידים. לימודי התחום האלגברי מבוססים על המושגים והמיומנויות שנרכשו בכיתה ז’ בדגש על מושג הפונקציה הקווית אשר מוביל אל עבר פתרון משוואות קוויות, מערכות משוואות קוויות בשני נעלמים, אי-שוויונות, משוואות עם ערך מוחלט וכן שאלות מילוליות שפתרונן נעשה באמצעים אלה. לימודי הגאומטריה בכיתה ח’, מושתתים על היכרות עם המושגים שנלמדו בכיתה ז’ וכבסיס ללימודי הגאומטריה ההיסקית בהמשך. לפיכך, המושגים המרכזיים הנלמדים בכיתה ח’ כמו חפיפה ודמיון נלמדים בדגש על חיזוק ההבנה וההיגיון בהם וכן נלמדת כתיבה דדוקטיבית המושתתת על משפטים שאליהם התלמידים נחשפים.

 

שכבה ט’ – לימודי המתמטיקה בכיתה ט’ חותמים את לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים ומשלימים את הנחת התשתית לקראת לימודי המתמטיקה בתיכון. הגישה בכיתה ט’ היא פורמאלית יותר מאשר בכיתות ז’-ח’, יחד עם זאת, מקפידה על שימור איזון בין גישה אינטואיטיבית ופיתוח יכולות טכניות.  

תכנית הלימודים לכיתה ט נחלקת לשני תחומים: בתחום האלגברי תועבר האלגברה לתלמידים כאמצעי להסבר של תופעות מספריות ולהכללה של חוקים מתמטיים. בכיתה ט’ התלמידים יפתחו את הטכניקה האלגברית בנושאים של חזקות, שורשים,  שימוש בנוסחאות כפל מקוצר ממעלה שנייה, פירוק של תלת-איבר ריבועי (טרינום ריבועי), כפל, חילוק, חיבור וחיסור של שברים אלגבריים ופתרון משוואות ריבועיות. מושג הפונקציה יורחב לפונקציה ריבועית והנושא ילמד בהרחבה מנקודות מבט שונות ומגוונות. בלימודי הגיאומטריה יושם דגש על המושגים הגדרה, משפט והוכחה, חשיבה היסקית תוך פיתוח יכולת להבין הוכחה נתונה ולהוכיח משפט באופן עצמאי, וכן על לימוד כתיבה פורמאלית המנומקת היטב.

מסלולי לימוד נוספים