מתמטיקה – חט”ע

רכזת המקצוע: כרמלה ברנדל

בחטיבה העליונה מקצוע המתמטיקה נלמד לפי רמות לימוד, בהתאם ליחידות הבגרות.

נכון לשנת הלימודים תשפ”ד:

 • שכבות יא-יב לומדים לפי תכנית הלימודים הישנה
 • שכבה יוד לומדת לפי תכנית הלימודים החדשה.

להלן פירוט השאלונים בכל רמת לימוד

3 יח”ל

 • שאלון ראשון (פנימי) – שאלון 183  25% מהציון (בכיתה י) 
 • שאלון שני – שאלון 381  35% מהציון  (בכיתה יא)
 • שאלון שלישי – שאלון 382 40% מהציון (בכיתה יב)

תכנית הלימודים החדשה

 • שאלון ראשון (פנימי) – שאלון 172, 25% מהציון (בכיתה י)
 • שאלון שני – שאלון 371 35% מהציון  (בכיתה יא)
 • שאלון שלישי – שאלון 372 40% מהציון (בכיתה יב)

4 יח”ל

 • שאלון ראשון – שאלון 481  65% מהציון (בכיתה יא)
 • שאלון שני – שאלון 482  35% מהציון  (בכיתה יב)

תכנית הלימודים החדשה

 • שאלון ראשון – שאלון 471  65% מהציון (בכיתה יא)
 • שאלון שני –  שאלון 472  35% מהציון  (בכיתה יב)

5 יח”ל

 • שאלון ראשון –  שאלון 581  60% מהציון (בכיתה יא)
 • שאלון שני –  שאלון 582  40% מהציון  (בכיתה יב)

תכנית הלימודים החדשה

 • שאלון ראשון –  שאלון 571  60% מהציון (בכיתה יא)
 • שאלון שני –  שאלון 572  40% מהציון  (בכיתה יב)

מסלולי לימוד נוספים