ספרות

מעבר לעמוד ספרות מוגבר

רכז המקצוע: סהר שבתאי

“בַּצֵּל שֶׁמֵּעֵבֶר מִזֶּה, בַּמַּמְלָכָה הָאַחֶרֶת, אֶהְיֶה אֲנִי, מְחַכֶּה לְעַצְמִי” (בורחס)

מטרת העל של לימודי הספרות בבית הספר הינה להפוך את הספרות לרלוונטית ופרקטית לעולמם של בני הנוער ולהחזירה בכך אל מרכז הבמה. כל שיעור ספרות הוא שיעור חינוך, והספרות היא מדיום דרכו אפשר לתקשר ולגרום לתלמידים להיפתח לדבר על רגשות, קבלת החלטות, דילמות מוסריות ומערכות יחסים אחרת: באופן עקיף, מרומז, עדין, ולעיתים ישיר מאוד – אך תמיד בצורה בטוחה. הספרות כמורת דרך מאפשרת לנו לתת כלים ומיומנויות אישיות וחברתיות, תוך הקפדה על זיקה רלוונטית לעולמם הרגשי/קוגניטיבי של תלמידינו.

על מה לומדים ובאיזה אופן?

מסלול 1 – תכנית רגילה: 30/70 

התלמידים נחשפים לשירה, סיפורת ודרמה מן הספרות העברית וספרות העולם. 

ברכיב ה30% (חלופות בהערכה) מכירים התלמידים את מאפייני הז’אנרים המרכזיים בספרות (סיפורת, שירה ודרמה) ומבצעים תלקיט משימות לביסוס מיומנויות של קריאה, תגובה, ניתוח ופרשנות ליצירת ספרות – בכתב ובעל פה. ההערכה נעשית בבית הספר והציון ברכיב בגרות זה ניתן על ידי המורה המלמד.ת בכיתה י’. 

ברכיב ה70% (הערכה מסורתית) נחשפים התלמידים לשירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירה עברית במאה ה-20, לסיפורי עגנון וצ’כוב, ליצירות מופת מן הספרות העברית וספרות העולם, למחזה טרגי קלאסי/מודרני ולז’אנר הרומן. ההערכה הינה פנימית וניתנת בסיום כיתה יב’ וכוללת בחינות לרבות בחינה מסכמת בית ספרית במתווה שאלון הבגרות (שאלון 8281  ל2 י”ל ספרות).

 

קריטריונים לציון במסלול זה: 

שכבה יוד – מחזור תשפ”ו

30% ספרות מבואות

שכבה יא’ – מחזור תשפ”ה

70% ציון שנתי מצטבר לי”ב

שכבה יב’ – מחזור תשפ”ד

70% ציון בגרות פנימית

משימה מסכמת דרמה 30%

משימה שירה 30%

משימה סיפור קצר 30%

תלמידאות 10%

משימה דרמה 30%

משימות שירה וסיפרות 50%

תלמידאות 20%

משימה דרמה/רומן 20%

משימות שירה וסיפורת 40%

בגרות פנימית 30%

תלמידאות 10%

מסלול 2 – “להתגבר ולהתבגר” – תכנית נש”ף (נתיב שותפי פיתוח משרד החינוך) תכנית ייחודית לבית הספר אליאנס 

תכנית חדשה בבית ספרנו שנבנתה במטרה לחבר את הספרות ולהפוך אותה לרלוונטית ומשמעותית לתלמידינו. התכנית מתמקדת בשני נושאים: תהליך ההתבגרות ומסעות בבגרות. 

מטרת התכנית להוביל את התלמידים דרך שבילי הספרות אל מצבים קונפליקטואליים שהחיים מזמנים לנו או עשויים לזמן לנו – להתמודד, לשהות בהם, להתבונן, לבחור, לצלוח ולהפיק נרטיב חיובי ופרקטי להמשך הדרך. זאת באמצעות רכישת מיומנויות אינטרוספקציה, קבלת החלטות, בחירה ולקיחת אחריות. 

התלמידים נחשפים באמצעות התכנית לכוח הטמון ביצירה הספרותית כדי לחולל שינוי ולהשפיע עלינו בעולם: רגשית ומחשבתית, וכן להצביע אף על יכולותינו שלנו לייצר טקסט ספרותי ובכך להשפיע בחזרה על העולם. 

כל פרויקט בתכנית בנוי במסגרת שלושה שלבים:  

שלב 1 – העמקה בנושאי הלימוד והקניית כלים ומיומנויות לקריאה ופרשנות 

שלב 2 – פגישת התלמידים את מציאות עולמם הפנימית והחברתית באמצעות חקר הספרות                     (להתגבר) 

שלב 3 – יצירה עצמית/קבוצתית של טקסט בעקבות תופעות רפלקטיביות של צמיחה ולמידה עצמית (להתבגר) 

לצד בחינה מסכמת המתקיימת בסיום השנה הראשונה, התלמידים מבצעים פרויקטים בהם רוכשים ומיישמים מיומנויות חקר, מיומנויות רפלקטיביות הבוחנות רלוונטיות ומשמעות בין הספרות לחיים, ומיומנויות חברתיות של עבודה בצוות כהתגברות על מכשולים בדרך לעמידה במטרות.   

קריטריונים לציון:

שכבה יוד נש”ף – תכנית להתגבר ולהתבגר 

(שנה ראשונה – כיתה י’) 70%                 (מחזור תשפ”ו) 

  1. פרויקט 1 – איך ספרות יכולה לתקן את העולם?  20%
  2. פרויקט 2 – מי אני היום, מה היום, מי אני בשיר? 15%
  3. מבחן מסכם – 25%
  4. תלמידאות     10%

דפי עבודה להורדה

כתוב את הכותרת כאן